Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) σε νέο πρόγραμμα

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ – DCT) συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (4-5-3/2019) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ImmigrantFriendlyCities» που πραγματοποιήθηκε στο Αϊδίνιο της Τουρκίας. Η εταιρική σύμπραξη αποτελείται από 8 εταίρους, τον συντονιστή του έργου AydinIlGocIdaresiMudurlugu, AydinValiligi(TR), SosyalEtkiveYenilikçiEğitimDerneği (TR) από τη Τουρκία και τους υπόλοιπους εταίρους,WisamarBildungsgesellschaft, ProIFALL, FønixAS , CEIPES, καθώς και το ΑΚΕΘ – DCT .
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο ImmigrantFriendlyCities στοχεύει στην δημιουργία πλατφόρμας διαδικτύου, εφαρμογών, και στην εκπαίδευση του προσωπικού του. Έτσι οι πρόσφυγες/μετανάστες θα έχουν δημόσιες υπηρεσίες καθοδήγησης μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ένα μαθησιακό μοντέλο θα αναπτυχθεί με ψηφιακά εργαλεία και θα ενισχύσει το σεβασμό και την κατανόηση της διαφορετικότητας, των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και αξιών.