Το ΑΚΕΘ στην τρίτη εταιρική συνάντηση στην Ουέλβα της Ισπανίας

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην τρίτη εταιρική συνάντηση  (8-9 Οκτωβρίου 2019) του Ευρωπαϊκού ΣχεδίουErasmus + με τίτλο “Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών”  και κωδικό σχεδίου 2018-1-TR01-KA204-059557 πραγματοποιήθηκε στην Ουέλβα της Ισπανίας.

Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + στην Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας “Ψηφιακές δεξιότητες για τους αγρότες” όπου η εκπαιδευτική ενότητα  “Aσφάλεια κατά τη χρήση Η/Υ” έγινε από τηνGulsahAksoyTzafoliaεκπροσωπώντας το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.