Το ΑΚΕΘ σε νέα συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

H 6η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου ErasmusPlus​ E-services Education KA2 Project οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από 27 έως 31 Αυγούστου 2018, από το ΑΚΕΘ.

Στην δραστηριότητα κατάρτισης συμμετείχαν 9 καθηγητές από την Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας, 5 εκπαιδευτικοί από το1ο Γυμνάσιο Άρτας και 7 εκπαιδευτικοί από την Δ/νση Εκπ/σης του Anamur Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

Οι εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε εργαστήρια για την «Τελική Έκδοση της Πλατφόρμας», «Γωνία Παιχνιδιών», «Πύλη Επιχειρηματικότητας Νέων», και «Σχολικό Σύστημα Πληροφοριών»που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου.