Το ΑΚΕΘ σε εταιρική συνάντηση στο Αϊδίνιο της Τουρκίας

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ – DCT) συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (14-15-3/2019) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Developing Farmers’ Digital Skills» που πραγματοποιήθηκε στο Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Η εταιρική σύμπραξη αποτελείται από 9 εταίρους, τον συντονιστή του έργουAydın İlTarımveOrmanMüdürlüğü, AydinValiligi, AydınAdnanMenderesUniversitesi, SökeZirai Ür. İşl. TarımsalYayımveHizmetiçiEğitimMerkeziMüdürlüğü, KarpuzluZiraatOdası,από τη Τουρκία και τους υπόλοιπους εταίρους,InstitutProTréninkPohostinnosti (CZ), EuroformRFS (IT), InerciaDigitalSL (ES), καθώς και το ΑΚΕΘ – DCT .
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο Developing Farmers’ Digital Skillsστοχεύει να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή των αγροτών/παραγωγών στην κοινωνική και επιχειρηματική ζωή και να διασφαλίσει ότι οι αγρότες  θα είναι πιο δραστήριοι με την αύξηση των ψηφιακών εγκαρσίων δεξιοτήτων. Έτσι, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα στη ζωή τους.