Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων διδάσκει ρομποτική

Το σχολείο της  Αττικής ταξίδεψε στα Τρίκαλα προκειμένου να ενημερωθεί για το project που δημιούργησαν οι μαθητές του 5ου  Γυμνασίου  Τρικάλων “A smart School in a smart City”. Η συνεργασία των 2 σχολείων βασίστηκε  στο πλαίσιο  ανάπτυξης δεσμών και ανταλλαγής καλών  πρακτικών στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Οι μαθητές/τριες   5ου Γυμνασίου  Τρικάλων (Βασιλικός Β., Γούλα Αθ., Τσιουμάνη Δ., και Χύτα Λ.)  παρουσίασαν το project το οποίο  βασίστηκε στον άξονα βελτίωση ποιότητας ζωής και προαγωγή δημόσιας υγείας.  Οι μαθητές/τριες  με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κ Σμιξιώτη, κ.  Βακουφτσή δημιούργησαν έναν  «φωτεινό σηματοδότη» και έναν «ανιχνευτή καπνού» αξιοποιώντας τα arduino και τα ρομποτάκια που χάρισε ο Δήμαρχος κ. Παπαστεργίου στο σχολείο. Η εφαρμογή του φωτεινού σηματοδότη στοχεύει στον περιορισμό  πρόκλησης  ατυχημάτων ενώ η άλλη εφαρμογή που αναπτύχθηκε συνδέεται με την συμμετοχή του σχολείου στην αντικαπνιστική εκστρατεία του Δήμου Τρικκαίων. Έτσι οι μαθητές δημιούργησαν σύστημα ανίχνευσης καπνού  και ενημέρωσης  για το συμβάν.

Οι μαθητές/τριες της Αττικής παρουσίασαν το  project «Βιώνοντας την έναρξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» και ζήτησαν την τεχνογνωσία των Τρικαλινών στο  πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη ρομποτική και να την εντάξουν στο project τους.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί των 2 σχολείων  αντάλλαξαν ιδέες  και καλές πρακτικές και κατέληξαν πως  τα σχολεία δεν είναι μόνο για την παροχή γνώσεων αλλά οφείλουν  να είναι κυψέλες πολιτισμού, κοινωνικοποίησης και καινοτομίας. Θα πρέπει να προωθούν  τις τεχνολογίες αιχμής καθώς  αποτελούν μοχλό για την ανάπτυξη των μαθητών και για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών.

Τέλος εκπαιδευτικοί και μαθητές δεσμεύτηκαν να συναντηθούν ξανά και να παρουσιάσουν την εξέλιξη των έργων τους.