Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων: Ωραίο το χειροκρότημα αλλά δεν φτάνει

Ωραίο το χειροκρότημα … βοηθάει … αλλά δεν φτάνει …!!!
ΑΜΕΣΑ ενίσχυση σε Προσωπικό….
ΥΠΑΡΞΗ απαραίτητων υλικών..
Υπόσχεση για ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ…
Διατήρηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ χαρακτήρα ΥΓΕΙΑΣ … με συνεχή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του !!
Για να χειροκροτήσει με την σειρά του και το προσωπικό των νοσοκομείων … που υπερβαίνει εαυτό…