ΤΕΙ Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

tei thessalias

Ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2015 πέντε (5) συνεχή έτη λειτουργίας του αυτόνομου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».

Το εν λόγω ΠΜΣ είναι το μοναδικό με το περιγραφόμενο αντικείμενο σπουδών στην Ελλάδα και έχει προσελκύσει το σταθερά έντονο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας από την έναρξη λειτουργίας του. Η ποιότητα σπουδών που προσφέρει, η πιστοποιημένη κατά ISO 9000/2001 οργάνωσή του, οι άρτιες εγκαταστάσεις, καθώς και η γεωγραφική και οικονομική του εφικτότητα το καθιστούν άκρως ανταγωνιστικό, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις του καλύπτονται στο σύνολό τους καθένα από έτη λειτουργίας του.

Το ΠΜΣ έχει προσφέρει σημαντικά στους φοιτητές, στην επιστήμη και στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, αλλά και προβολή σε εσωτερικό και εξωτερικό των σπουδαστών και των γνώσεών τους.

Ακολουθούν οι σύντομες τοποθετήσεις του Διευθυντή του ΠΜΣ, του υπευθύνου της διαδικασίας επιλογής σπουδαστών, καθώς και μέρους αποφοίτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο εν λόγω ΠΜΣ υποβάλλονται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2015 (πληροφορίες: 2410-684708, [email protected], http://de.teithessaly.gr/master)

.