Τη συμμέτοχη της Περιφέρειας στα ΤΟΠΕΚΟ αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereiako_symboulio1

 

 

 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έχει εκδοθεί πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες».

Τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (όπως ΑμεΑ, αθίγγανοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών), αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση στην πλήρη ένταξη τους, στο κοινωνικό σύνολο. Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας δε, που παρουσιάζεται την τελευταία τριετία στο σύνολο της χώρας, διογκώνει περαιτέρω το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αντικείμενο των δράσεων του προγράμματος αποτελεί, η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αλλά και τη διατήρηση αυτών, τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν, η συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και η εκπαίδευση και δικτύωση των ανέργων-μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Φορείς υλοποίησης της δράσεων, μπορούν να είναι μόνο οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες αποτελούν εταιρικά σχήματα τοπικών φορέων και διέπονται από το άρθρο 18 του Ν.4019/2011. Στις συμπράξεις αυτές η Περιφέρεια μπορεί να είναι μόνον εταίρος και όχι συντονιστής, εκπροσωπείται όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετέχοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, αφενός μεν διοργάνωσε ειδική ημερίδα ενημέρωσης (την 1η στην Ελλάδα) με στελέχη του Υπουργείου αφετέρου δε προτίθεται να συμμετάσχει στις υπό ίδρυση Αναπτυξιακές Συμπράξεις φορέων της Θεσσαλίας με τις παραμέτρους που περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι δράσεις που θα προταθούν προς ένταξη, είναι προσαρμοσμένες, τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όσο και στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας και η τελική έγκριση τους θα γίνει από το Υπουργείο».

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αποφάσισε την συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του παρακάτω πίνακα.