Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Οικονομικών στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης;

Σύμφωνα με την έκθεση μισθοδοσίας του PayScale College, τα Οικονομικά συνιστούν από τα καλύτερα αντικείμενα που μπορούν να επιλέξουν οι σπουδαστές στις Η.Π.Α. αναφορικά με τις μελλοντικές απολαβές τους. Εάν θέλετε να σπουδάσετε ή έχετε ήδη σπουδάσει Οικονομικά, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών που μπορείτε να ακολουθήσετε σε χώρους όπως οι λογιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο δημόσιος τομέας κ.λπ.

Χρηματοοικονομικός/ΕπενδυτικόςΑναλυτής
Το επάγγελμα του οικονομικού/επενδυτικού αναλυτή σας επιτρέπει να συνδυάσετε τις γνώσεις και το ενδιαφέρον σας για πολλαπλούς κλάδους, όπως τα μαθηματικά, τα λογιστικά και τα οικονομικά. Ως οικονομικός ή επενδυτικός αναλυτής, θα ασχοληθείτε με τη συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεδομένων, προκειμένου να καθοδηγήσετε τις επενδυτικές αποφάσεις του εργοδότη σας, ο οποίος με τη σειρά του θα μπορούσε να είναι ένα άτομο, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μια κυβέρνηση ή άλλες επιχειρήσεις. Για να γίνετε οικονομικός αναλυτής, θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά ή ένα παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο, όπως Οικονομικά ή Στατιστική και αντίστοιχη μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Χρηματοοικονομικός Διαχειριστής
Οι οικονομικοί διαχειριστές αναπτύσσουν και διατηρούν τους συνολικούς οικονομικούς στόχους της εταιρείας τους. Τα ακριβή σας καθήκοντα θα ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής. Για παράδειγμα, οι οικονομικοί διαχειριστές σε μεγάλες εταιρείες θα συμμετέχουν σε στρατηγικές αναλύσεις, ενώ σε μικρότερες εταιρείες ενδέχεται να είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και την προετοιμασία λογαριασμών. Γενικά, το επάγγελμα περιλαμβάνει τη διαχείριση προϋπολογισμών, την εξέταση οικονομικών εκθέσεων, τη διαχείριση των υπαλλήλων στο τμήμα Οικονομικών, την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων. Προκειμένου να εργαστείτε ως Οικονομικοί διαχειριστές, θα χρειαστείτε ένα υψηλού βαθμού σχετικό πτυχίο, ισχυρή εμπορική επίγνωση, αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες καθώς και προσωπικές ιδιότητες όπως η ομαδική εργασία, η ηγεσία, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων.

Ορκωτός Λογιστής
Ως πτυχιούχος οικονομικών, έχετε, επίσης, πολλές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια σταδιοδρομία στη λογιστική. Ως ορκωτός λογιστής, μπορεί να είστε μισθωτοί από έναν πολυεθνικό οργανισμό, κυβερνητικό οργανισμό ή ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να αναλάβετε οικονομικούς ελέγχους, να παρέχετε οικονομικές συμβουλές, να διαχειριστείτε τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τους προϋπολογισμούς, αλλά και να διαχειριστείτε ζητήματα όπως η πτώχευση. Πιθανώς θα ειδικευτείτε σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως ο οικονομικός/λογιστικός έλεγχος, η συμβουλευτική, η εγκληματολογική λογιστική, η εταιρική χρηματοδότηση ή η φορολογία. Προκειμένου να γίνετε ορκωτός λογιστής στην Ελλάδα, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση που παρέχεται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς το ACA, το οποίο απαιτεί να πετύχετε στις εξετάσεις και να συμμετάσχετε σε τουλάχιστον τρία έτη κατάρτισης στην εργασία. Στις ΗΠΑ, θα χρειαστεί να εκπαιδευτείτε και να εξεταστείτε στην εξέταση CPA.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Αναμένεται να είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στον τομέα των Χρηματοοικονομικών κατά την επόμενη δεκαετία. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές στους πελάτες τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιλογής των επενδύσεων, αποταμιεύσεων, συντάξεων, δανείων ή ασφαλιστικών προϊόντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο επάγγελμα μέσω ενός προγράμματος μαθητείας, μιας μεταπτυχιακής κατάρτισης ή προχωρώντας στην κατάρτιση εφόσον έχετε εργαστεί ως βοηθός οικονομικού συμβούλου, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη. Στις Η.Π.Α., πρέπει να πετύχετε στις εξετάσεις της Σειράς 7, τις οποίες διαχειρίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας (FINRA).

Αναλογιστής
Οι αναλογιστές προβλέπουν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και παρέχουν συμβουλές ως προς μελλοντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και τη Χρηματοοικονομική Θεωρία προκειμένου να αξιολογήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ενός συμβάντος και βοηθούν τον εργοδότη τους να λάβει μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί το πιθανό κόστος του κινδύνου. Οι αναλογιστές εργάζονται κυρίως σε επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και στην εταιρική χρηματοδότηση, εφαρμόζοντας τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης, εργαλεία στατιστικής μοντελοποίησης και θεωρίες πιθανοτήτων στις οικονομικές αγορές. Προκειμένου να γίνετε αναλογιστές θα χρειαστείτε αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας για να παρουσιάζετε περίπλοκες πληροφορίες σε μη ειδικούς και ένα ισχυρό υπόβαθρο στα Μαθηματικά, τη Στατιστική και τις Επιχειρήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εγγραφείτε στο Ινστιτούτο

 

Πληροφορίες: Ε. Ιακωβάκη, ΚΕΣΥ Τρικάλων, πληρ: 2431046428