Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας «Το αδιέξοδο του Ελντοράντο των φωτοβολταϊκών αποκαλύπτεται»

 

fotovoltaiko11

 

 

 

 

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες – υλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις μνημονιακές επιταγές – προβλέπουν την υποχρέωση κατάθεσης πολύ υψηλών εγγυητικών επιστολών για την αδειοδότηση και την εκτέλεση έργων φωτοβολταϊκών, αλλά και την επιβολή ετήσιου τέλους για μη ολοκληρωμένα έργα, οδηγούν στον κατ’ ουσίαν αποκλεισμό των μικροεπενδυτών και επιβεβαιώνουν τις επισημάνσεις που είχαμε εξαρχής κάνει σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η «βιομηχανία» των φωτοβολταϊκών. Οι αυταπάτες που δημιούργησαν στους μικρομεσαίους αγρότες όσοι καλλιέργησαν το μύθο αυτού του σύγχρονου «Ελντοράντο» των ΑΠΕ, ότι δήθεν θα έβγαιναν από το οικονομικό αδιέξοδο και θα πλούτιζαν εγκαθιστώντας άναρχα και ανεξέλεγκτα φωτοβολταϊκά, ακόμα και σε υψηλής παραγωγικότητας γη, διαλύονται.

Ειδικά στη Θεσσαλία, που αποτελεί το κέντρο της αγροτικής παραγωγής της χώρας, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της μαζικής και χωρίς κανένα σχέδιο και έλεγχο αδειοδότησης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν – με την επιλογή κατάλληλων καλλιεργειών – να αποδειχθούν πολύ πιο αποδοτικές και πολύτιμες για το κοινωνικό σύνολο. Χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς κανέναν περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασμό, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται σε κάθε συνεδρίασή του να εγκρίνει σωρηδόν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, διάσπαρτων σε όλη τη θεσσαλική περιφέρεια.

Μάλιστα, όπως είναι φανερό από τις ΜΠΕ που εισάγονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε αντίθεση με τις εντυπώσεις που καλλιεργούνται, στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγες και πολύ συγκεκριμένες οι εταιρίες που καρπώνονται το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών. Δεν είναι λοιπόν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, αλλά οι μεγαλοεπενδυτές που κερδίζουν από αυτή τη βιομηχανία.

Όπως είχαμε επισημάνει εξ αρχής, ο άναρχος τρόπος της χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών, όπως και τα φαραωνικά προγράμματα τύπου «Ήλιος», αποτελούν μία απροκάλυπτη διαστρέβλωση της έννοιας της «πράσινης ανάπτυξης». Γι’ αυτό, άλλωστε, είχαμε ταχθεί κατά του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην περιοχή μας. Ζητήσαμε να μην παραδοθεί ο θεσσαλικός κάμπος βορά στις ψεύτικες υποσχέσεις για γρήγορο και εύκολο κέρδος και να μη μετατραπεί το αίτημα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πρόσχημα για την κερδοφορία ενός ακόμη κλάδου του μεγάλου κεφαλαίου.

Θεωρούμε ότι η θεσσαλική γη πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη βιώσιμη και οικολογική ανάπτυξη της περιοχής, με την παροχή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων υψηλού επιπέδου, που θα εξασφαλίσουν τόσο την συγκριτική υπεροχή της περιοχής και τα εισοδήματα των παραγωγών, όσο και την διατροφική επάρκεια του πληθυσμού, σε χαμηλές για τους καταναλωτές τιμές.

Κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαίος ένας αειφόρος περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός, στον αντίποδα της ληστρικής και περιβαλλοντικά και παραγωγικά επιζήμιας λογικής που θέλει «φωτοβολταϊκά παντού» και του προγράμματος «Ήλιος».

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει καθυστερήσει υπερβολικά, λόγω της απουσίας πολιτικής βούλησης, επαρκούς θεσμικού πλαισίου και αξιόπιστων μηχανισμών χωροθέτησης, αδειοδοτήσεων και ελέγχου. Κεντρικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής μας πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η ριζική στροφή στις ΑΠΕ, κύρια στην αιολική, την ηλιακή και τη γεωθερμική.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας, με το δικό της περιφερειακό σχεδιασμό, μπορεί να ανοίξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ώστε οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να έχουν τη συναίνεση της κοινωνίας. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν μπορεί παρά να υπακούει σε αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένο χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και να γίνεται με τρόπο επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αντί της κερδοφορίας λίγων.

 

 

.