Θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ ΒΗΤΑΣ Α.Ε.

Η ΒΗΤΑΣ ΑΕ ζητά τεχνικό ελεγκτή οχημάτων με απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, Ναυπηγού Μηχανικού ΠΕ, Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, Μηχανικού Οχημάτων, Μηχανικού Αυτοκινήτων ΤΕΛ, Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ΤΕΛ ή παρεμφερή πτυχία. Δίπλωμα κατηγορίας Α, Β (και Γ).

Κάτοχοι πιστοποιητικού τεχνικού ελεγκτή και ανάλογη εμπειρία θα ληφθούν υπόψιν.

Αποστολή βιογραφικών: ikteo@vitassa.gr