Θέσεις εργασίας στο εκκοκκιστήριο της Ε.Α.Σ. Τρικάλων στο Μεγαλοχώρι

 

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ζητά τις παρακάτω ειδικότητες για εποχική εργασία στο εκκοκκιστήριο του Μεγαλοχωρίου.

-Ηλεκτρολόγος (θέση μία)

-Τεχνολόγος Γεωπόνος (θέση μία)

-Ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό για το εκκοκκιστήριο

Πληροφορίες και αιτήσεις από ενδιαφερομένους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία, στο 6ο χλμ Τρικάλων –  Μεγαλοχωρίου, συγκρότημα Μεγαλοχωρίου υπόψη κας Όλγας Μαχιά.
Τηλέφωνο: 24310-22911.