Θέσεις εργασίας στην εταιρεία κουφωμάτων Γρατσάνης Γ. & Ε. Ο.Ε.

Η εταιρία «ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΕ ΟΕ» ένας δυναμικός ελληνικός κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου & συνθετικών κουφωμάτων PVC , με έδρα τα Τρίκαλα, δραστηριοποιούμενη σε όλη την επικράτεια, έχοντας συνεργασίες με τις μεγαλύτερες και πλέον κατασκευαστικές Εταιρίες Έργων και με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την Εταιρία μας

Αναζητά:
1. 4 άτομα για τη στελέχωση του τμήματος συγκέντρωσης φόρτωσης έτοιμων κουφωμάτων.
2. 2 άτομα για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος κατασκευής και τοποθέτησης Κουφωμάτων Αλουμινίου στην έδρα της εταιρίας στα Τρίκαλα

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα στο gratsanis@algratsanis.gr ή επικοινωνία στα Τηλέφωνα του Εργοστασίου (24310-62000) ώστε να αφήσετε στοιχεία επικοινωνίας και να δηλώσετε απαραίτητα ενδιαφέρον θέσης

Περιγραφή Θέσης για Τεχνικό Τμήμα
• Κατασκευή και τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου/PVC.
• Εξυπηρέτηση Πελατών

Περιγραφή Θέσης για Τμήμα Συσκευασίας
• Συγκέντρωση & συσκευασία Έτοιμων Κουφωμάτων
• Φόρτωση Έτοιμων Κουφωμάτων

Προφίλ Υποψηφίων
• Eπιθυμητές γνώσεις στο Αντικείμενο των Κουφωμάτων, όσον αφορά τους τεχνίτες Αλουμινίου
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον τομέα των Κουφωμάτων.
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες.
• Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα.
• Υπευθυνότητα και συνέπεια.
• Επιθυμητή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Επιθυμητή Αποστολή Συστατικής Επιστολής
• Επιθυμητή ηλικιακή ομάδα 18-55 ετών

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ασφάλιση
• Άμεση Έναρξη Εργασίας
• Πλήρης Απασχόληση