Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Αθαν. & Ευθ. Φαλτάκας Ο.Ε.

Η εταιρεία Αθανάσιος & Ευθύμιος Φαλτάκας Ο.Ε. , που εδρεύει στο 6ο χλμ. Τρικάλων-Καλ/κας, ζητά νέους από 25 έως 35 ετών για μόνιμη εργασία στο χώρο της παραγωγής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@faltakas.gr