Θέσεις εργασίας στην «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕ»

Η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» με πολυετή εμπειρία την παροχή υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης αναζητά:

Νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

-Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα υγείας

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αποδοχές, ευκαιρίες εκπαίδευσης, σταθερό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@reha.gr ή στο www.reha.gr (Θέσεις εργασίας)