Θέματα της ΣΜΥ κατά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΣ στον Δήμαρχο Τρικκαίων

Συνεργασία και κοινή προσπάθεια για αμοιβαία επωφελείς λύσεις, στη συνάντηση Δήμαρχου Τρικκαίων – Αρχηγού ΓΕΣ. Ο αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης επισκέφθηκε, ο ανώτατος διοικητής του Στρατού Ξηράς της χώρας, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 τον Δημήτρη Παπαστεργίου στο Δημαρχείο Τρικκαίων. ‘

Μαζί με τον αντιστράτηγο Αγγελο Χουδελούδη , διοικητή της 1ης Στρατιάς και τον ταξίαρχο Σαράντη Τυλιγαδά, διοικητή της ΣΜΥ, η συζήτηση περιστράφηκε σε ζητήματα που αφορούν στη συνέχιση της συνεργασίας για τη Σχολή. Πέρα από τον ρόλο της Σχολής στην προβολή της πόλης, σε συνδυασμό με την ουσιαστική και συνεχή προσφορά συνδρομής από τον Δήμο Τρικκαίων στη ΣΜΥ, συζητήθηκαν πρόσθετα θέματα.

Αυτά σχετίζονται με την αύξηση του αριθμών των σπουδαστών/στριών και τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες σε κτηριακό και άλλα επίπεδα. Ο ουσιαστικός διάλογος οδήγησε στη συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας, προκειμένου να ευρεθούν τρόποι για να οδηγηθούν και οι δύο πλευρές σε λύσεις ουσιαστικές για την πόλη και για τη Σχολή.

Στο τέλος της συνάντησης αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.