Θα πάνε διακοπές οι Σχολικοί Τροχονόμοι του δήμου Τρικκαίων

troxonomoi

Ο Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κ. Σταμούλης ζητά από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να παρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για την επιχορήγηση των κατωτέρω Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων στην συνεδρίαση της 29 Ιουνίου που αφορά την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2011 ως εξής:

 1. Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού σχολείου         524,50

2. Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού σχολείου       1.049,00

3. Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου         524,50

4. Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού σχολείου     1.049,00

5. Σχολική Επιτροπή 30ου Δημοτικού σχολείου       524,50

6. Σχολική Επιτροπή Δημοτ.Σχολείου Βαλτινού       524,50

7.Σχολική Επιτροπή Δημοτ.Σχολείου Μεγαλοχωρίου 524,50

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                         4. 720,50