Θα ολοκληρωθεί η εθνική οδός Τρικάλων – Λάρισας

TRIKALA_LARISA

Μετά από προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η υπογραφή των συμβάσεων των εργολαβιών των τμημάτων της εθνικής οδού Λάρισας – Τρικάλων που είχαν κηρυχθεί έκπτωτες ή διαλύθηκαν, μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, σήμερα η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  κ. Κ. Γερακούδη υπέγραψε τις τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας των  έργων:

–    «Κατασκευή οδικών τμημάτων της ε.ο. Λαρίσης –  Τρικάλων», προϋπολογισμού 40,26 εκατομμυρίων ευρώ και

–    «Τμήματα της ε.ο. Λάρισας- Τρικάλων : κατασκευή ε.ο. Λαρίσης – Τρικάλων από Χ.Θ. 37+000 έως παράκαμψη Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ. 53+197,5)», προϋπολογισμού 45,15 εκατομμυρίων ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται το αντικείμενο των εργολαβιών που διαλύθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτες μέσω τριών νέων εργολαβιών, βελτιώνοντας τις συνθήκες  κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Θεσσαλίας.

Πρόκειται για το μοναδικό μέχρι σήμερα «μεγάλο έργο» της περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ορίζεται στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για έργα προϋπολογισμού άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα έργα αυτά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  τόσο για το χαρακτηρισμό τους ως «μεγάλου έργου» όσο και για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  είχε συνεργαστεί στενά, όλο το τελευταίο διάστημα, με τις υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου προκειμένου να ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι σχετικές διαδικασίες.

Έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προχωρούν το αμέσως επόμενο διάστημα οι υπογραφές των 2 εκ των 3 συμβάσεων που συνιστούν τα εν λόγω έργα και αφορούν στον οδικό άξονα,  με την τρίτη σύμβαση, που αφορά στους ανισόπεδους κόμβους Αμυγδαλέας- Ραχούλας- Μάνδρας και Ζάρκου να ακολουθεί.