Θ. Μπαταγιάννης: Πως θα αυξηθεί η αγροτική παραγωγή και το εισόδημα όλων μας

Η οικονομία της Θεσσαλίας και του Νομού μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα καθώς και η μεταποίηση και το εμπόριο  της περιοχής μας έχουν σαν βάση τα παραγόμενα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα πχ τυροκομεία , εκκοκκιστήρια βάμβακος , εμπορία λιπασμάτων, γεωργικά εφόδια  ,γεωπόνοι , πρατήρια καυσίμων ,συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων , συσκευαστήρια , ελαιοτριβεία – ένα πλήθος επαγγελμάτων εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από την αγροτική παραγωγή και η βελτίωσή της  θα αυξήσει πολλαπλασιαστικά τα εισοδήματα όλων μας .

Η Θεσσαλία διαθέτει την πιο εύφορη πεδιάδα της Ελλάδος με μέσο κύκλο εργασιών 300 Ευρώ/στρέμμα – έναντι 200 Ευρώ/στρέμμα στη υπόλοιπη Ελλάδα – αλλά είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλες χώρες όπως το Ισραήλ με 1.200 Ευρώ/στρέμμα ή η Ολλανδία με 1.800 ! εμείς γιατί είμαστε τόσο κάτω ;

Για πολλούς λόγους , θα αρχίσω με τον πιο βασικό : μας λείπει το νερό : η  Θεσσαλία έχει ένα μεγάλο υδάτινο έλλειμμα και το πότισμα γίνεται κατά 70% με αρδεύσεις που εκτός ότι διαβρώνουν το έδαφος κοστίζουν όλο και πιο πιο ακριβά σε ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα , πετρέλαιο )  ,κόστος άντλησης καθώς πρέπει να αντλούμε από μεγαλύτερο βάθος .

Όμως η Θεσσαλία και ειδικά ο Ν. Τρικάλων με τα ψηλά βουνά που διαθέτει  έχει άφθονα επιφανειακά νερά που , δυστυχώς καταλήγουν στη θάλασσα αντί να αποθηκεύονται το χειμώνα σε ταμιευτήρες νερού (μικρές , τεχνητές λίμνες ) και να ξοδεύονται το καλοκαίρι σε άρδευση ,ύδρευση , μικρά υδροηλεκτρικά έργα – τίποτε από τα παραπάνω  δεν έγιναν από την Περιφέρεια  τα χρόνια που προηγήθηκαν .

Ειδικά για το Ν. Τρικάλων αν είχαν δημιουργηθεί δύο-τρείς  ταμιευτήρες στην Πύλη , στην Καλαμπάκα (Πηνειός) και  στη Συκιά ( Μουζακίου ) όπου θα κατέληγε (μέσω σήραγγας ) ένα μικρό μέρος των νερών του Αχελώου θα είχε λυθεί σχεδόν ολοκληρωτικά το υδάτινο έλλειμμα : όλα τα χωράφια θα ποτίζονταν με επιφανειακά νερά χωρίς τα υπέρογκα έξοδα άντλησης . Η γειτονική Καρδίτσα διαθέτει εκτός από τη λίμνη Μέγδοβα και την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου ,που αρδεύει  επιφανειακά όλο τον κάμπο της περιοχής με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα πχ στο βαμβάκι να είναι 500 κιλά/στρέμμα , ενώ στα Τρίκαλα είναι 250-300 κιλά/στρέμμα .

Η επάρκεια νερού θα βοηθήσει  στην ανάπτυξη καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας πχ βιολογικά προϊόντα που έχουν υψηλή ζήτηση και περισσότερα έσοδα ανά στρέμμα . Εκτός από νερό βέβαια χρειάζεται μια σειρά επενδύσεων για τις οποίες δεν έδειξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Περιφέρεια   : συστήματα μεταφοράς νερού χωρίς απώλειες , εφαρμογή συστημάτων έξυπνης γεωργίας πχ αισθητήρες που ρυθμίζουν πότε πρέπει να ποτίσουμε και πόσο , γεωθερμική ενέργεια , ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά)

Που θα βρεθούν τα κεφάλαια για όλα αυτά ; από τα  διάφορα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης που τα χρήματά τους πρέπει να κατευθύνονται σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα κι όχι σε μόνο σε συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες ή έργα βιτρίνας πχ  συναυλίες , ανάπλαση του λόφου του Προφήτη Ηλία  .

Χρειάζεται εκπαίδευση των αγροτών στις νέες τεχνικές καλλιέργειας και εκτροφής ζώων και γι αυτό προτείνουμε να γίνει στα Τρίκαλα ένα αγροτικό ΙΕΚ με στόχευση στις νέες τεχνολογίες και νέες καλλιέργειες που έχουν ζήτηση στην αγορά .

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους να παρέχονται τα απαιτούμενα κεφάλαια για να παράγουν οι ίδιοι τις ζωοτροφές και να μειώνεται  το κόστος τους , να παράγουν προϊόντα με δική τους πρώτη ύλη πχ τυρί , γιαούρτι  και να διαθέτουν μετά από ανάλογη πιστοποίηση και έλεγχο σε ειδική λαϊκή αγορά  όπου θα συμμετέχουν  μόνο παραγωγοί κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων ( όχι έμποροι ) .

Να γίνει σύνδεση της αγροτικής – κτηνοτροφικής παραγωγής με τον τουρισμό : να δοθούν κίνητρα στα ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής να χρησιμοποιούν τοπικά παραγόμενα προϊόντα και η Περιφέρεια να τους χορηγεί ειδικό σήμα τοπικής κουζίνας κα χρήσης  τοπικών προϊόντων .

Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντα του Ν. Τρικάλων να ονομασθούν Π.Ο.Π. πχ πέστροφα Ασπροποτάμου , μήλα Ελαφίου Καλαμπάκας , τσάι του βουνού (μπιτούνι Κόζιακα) – αυτό θα ανεβάσει την προστιθέμενη αξία και τη ζήτησή τους .

Να ζητηθεί από την κυβέρνηση η μείωση της φορολογίας των κατ΄ επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων , λόγω της ειδικής δυσκολίας που έχουν αυτά τα επαγγέλματα (ειδικά του κτηνοτρόφου) και για να γίνουν ελκυστικά στους νέους ανθρώπους . Δεν μπορεί ένα κτηνοτρόφος να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο φορολογίας που έχει ο δημόσιος υπάλληλος , γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες απασχόλησης. Πιο πολύ όφελος θα έχει το κράτος αν ο κτηνοτρόφος παραμείνει στο επάγγελμα κι ας υπάρξει μια μικρή απώλεια εσόδων .

Να εξετάσουμε  τις δυνατότητες μεταποίησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής κι όχι να εξάγουμε προϊόντα χύμα (πχ λάδι)  και να τα εισάγουμε συσκευασμένα στη διπλάσια τιμή . Με τόσο βαμβάκι που παράγει η περιοχή μας ,θα πρέπει να μελετήσουμε την εγκατάσταση νηματουργείων , βιοτεχνιών ενδυμάτων  στην περιοχή μας που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι καλύτερα να πουλάμε το συσκευασμένο βαμβάκι στα νηματουργεία της Τουρκίας και στη συνέχεια να το εισάγουμε στην τριπλάσια τιμή (πχ ρούχα για τον ελληνικό στρατό )  ;

Τέλος πρέπει να χαράξουμε Εθνική Αγροτική Πολιτική εκτός από την Κοινή Αγροτική Παραγωγή (ΚΑΠ) για να αναδιαρθρώσουμε κάποιες καλλιέργειες με παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας που θα αυξήσουν τα εισοδήματα της περιοχής . Να παράγουμε τα προϊόντα που ζητά η παγκόσμια αγορά μετά από σχετική μελέτη . Να εξασφαλίσουμε την αυτάρκεια του ελληνικού πληθυσμού σε τρόφιμα : να εξετάσουμε τί είδους αγροτικά προϊόντα εισάγουμε από το εξωτερικό (πχ πατάτες , κρεμμύδια , λεμόνια ) και για ποιους λόγους δεν τα παράγουμε στην Ελλάδα .

Η βελτίωση της  αγροτικής παραγωγής και του εισοδήματος θα βοηθήσει να μένουν οι οικογένειες στα χωριά κι όχι να καταφεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα περιορίσει τα δημογραφικά προβλήματα Με κατάλληλο προγραμματισμό η Θεσσαλική πεδιάδα μπορεί  να γίνει η πιο παραγωγική πεδιάδα της Ευρώπης :χρειάζονται νέα άτομα στη διαχείριση των προγραμμάτων , με  γνώση του αντικειμένου  και θέληση να κάνουν τα απαιτούμενα έργα υποδομής που δεν έκανε επί 12 χρόνια η προηγούμενη Περιφερειακή αρχή.

 

Θανάσης  Μπαταγιάννης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Συνδυασμός «Πρωτοβουλία » , Δημ. Κουρέτα