Τέσσερα Ηλεκτρικά Scooters σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων των Τρικάλων από την “Γκοργκόλης Α.Ε”

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του  3ου  , 4ου , 5ου , 6ου , 7ου  Λυκείου  και 5ου  Γυμνασίου Τρικάλων  με χαρά ανακοινώνουν την πρωτοβουλία της εταιρείας “Γκοργκόλης Α.Ε.” να τους χορηγήσει τέσσερα (4) ηλεκτρικά scooters τα οποία θα κληρωθούν σε λαχειοφόρο.  Η δωρεά αυτή έρχεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων της εταιρείας, ενισχύοντας την ιδέα της βιώσιμης μετακίνησης και της κοινωνικής ευθύνης.

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας έχει  αφενός κοινωνικό χαρακτήρα αφού τα έσοδα της λαχειοφόρου θα διατεθούν ώστε να καλυφθούν  δαπάνες σχολικών εκδρομών, με προτεραιότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.  Αφετέρου η κίνηση αυτή  αποσκοπεί στην οικολογική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση μαθητών, μαθητριών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Η ηλεκτρική μετακίνηση προσφέρει σημαντικά οφέλη στην προστασία του  περιβάλλοντος καθώς συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και  συνεισφέρει ουσιαστικά  στην προαγωγή της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Τα ηλεκτρικά scooters  θα διατεθούν μέσω λαχειοφόρου αγοράς με θέμα «Συμμετέχω – Βοηθώ _ Κερδίζω»  που έχει οργανωθεί από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των προαναφερομένων σχολείων της πόλης. Οι λαχνοί διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Η διάθεση των λαχνών ξεκινά άμεσα και θα συνεχιστεί μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η κλήρωση των τυχερών λαχνών που θα κερδίσουν τα ηλεκτρικά scooters θα πραγματοποιηθεί την 1η  Απριλίου από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων ευχαριστούν πολύ την Εταιρεία “Γκοργκόλης Α.Ε.” που με αυτήν τη  γενναιόδωρη χειρονομία  θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά μας να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνουν τα σχολεία τους.