Τέλος στους αγρότες του καναπέ

trakter kok

Οπως αναφέρει στο «Βήμα» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, η πιο σημαντική τομή που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020 δεν είναι μόνο τα χρήματα – 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα – ή τα διαρθρωτικά μέτρα, αλλά η σύνδεση των ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή. Οπως τονίζει, κάθε είδους στήριξη μέσω της νέας ΚΑΠ θα απευθύνεται πλέον αποκλειστικά σε εκείνους που παράγουν.

«Τέλος στους αγρότες του καναπέ» δηλώνει ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά στρεφόμαστε προς ένα μοντέλο παραγωγικό. «Ως τώρα είχαμε συνδέσει τα χρήματα με το εισόδημα. Ετσι, είχαμε οδηγηθεί στους αγρότες του καναπέ. Τώρα όμως θα ενισχύεται η παραγωγική διαδικασία, πρέπει να αποδεικνύεται για να τύχει υποστήριξης» επισημαίνει ο κ. Τσαυτάρης.

Τα «ιστορικά δικαιώματα» στον αγρότη ως ενίσχυση του εισοδήματος μένουν στο παρελθόν. Τα δικαιώματα αυτά για την ενιαία ενίσχυση είχαν ενεργοποιηθεί το 2006, ανάλογα με το τι καλλιεργούσε και τι επιδοτήσεις έπαιρνε ο παραγωγός το διάστημα 2000 – 2002. «Ο παραγωγός με τη νέα ΚΑΠ θα λαμβάνει ενίσχυση με βάση τις παραγωγικές επιλογές του και τα συστήματα ποιότητας που θα χρησιμοποιεί αξιοποιώντας όλη την εκμετάλλευση και το είδος των συνδεμένων ενισχύσεων. Θα βελτιώνει το εισόδημά του δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, επενδύοντας στη συνεργασία και τις κατάλληλες σχέσεις εμπορίας και συμβολαιακής γεωργίας» σημειώνει ο υπουργός.

Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, δεν θα μπορεί πλέον για παράδειγμα ένας γιατρός ή ένας έμπορος να δηλώνει ότι έχει πέντε στρέμματα με ελιές, να παίρνει ενίσχυση και ο ελαιώνας να είναι εγκαταλελειμμένος εδώ και δεκαετίες. «Αν δηλώσει κάποιος ότι καλλιεργεί 100 στρέμματα στάρι θα πρέπει να παρουσιάσει τιμολόγιο ότι αγόρασε 900 κιλά πιστοποιημένου σπόρου – γνωρίζουμε ότι απαιτούνται περίπου 9 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. Αν ψέκασε με ζιζανιοκτόνο πρέπει να προσκομίσει το τιμολόγιο του φαρμάκου. Πρέπει να αποδείξεις ότι παράγεις» εξηγεί ο κ. Τσαυτάρης και σημειώνει ότι τα στοιχεία εσόδων – εξόδων είναι σημαντικά, διότι «δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με εικονικά πράγματα».

Το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων για τον «ενεργό αγρότη» θα πρέπει να αποτελεί κατ’ ελάχιστο το 5% του εξωγεωργικού εισοδήματος. Πάντως, τα κριτήρια για τον «ενεργό αγρότη» δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Συνολικά η Ελλάδα έχει διασφαλίσει 15,4 δισ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι) και το ποσό των 4,2 δισ. ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ ).

tovina