Τελευταία προθεσμία για τους οφειλέτες του δήμου ΠΥΛΗΣ

dimos pilis cο

Μέχρι και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι οφειλέτες του Δήμου Πύλης να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία που είχαν στη διάθεσή τους.

Οι όροι αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Πύλης είναι αρκετά ευνοϊκοί (εξόφληση σε 24 έως και 100 δόσεις και με απαλλαγή από προσαυξήσεις που μπορεί να φθάσει σε ποσοστό ακόμα και 100%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης, απ’ όπου δίνονται και
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2431352124 , 2434350120, 2434350122.

.