ΤΕΦΑΑ ΠΘ: Ένα σημαντικό βήμα στην συνταγογράφηση της Άσκησης

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην επιστημονική επικαιροποίηση και αναβάθμιση των Κατευθυντήριων Οδηγιώντης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση και Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και ΆσκησηςστηνΠρόληψη και Θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας.

Το EuropeanNetworkofActiveLivingforMentalHealth, συντονίζει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού (Erasmus +) προγράμματοςτοπρόγραμμαμετίτλο«InteractiveLivingforMentalHealth (INALMH)»http://enalmh.eu/index.php/en/.

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην ομάδα αυτή, με μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων και συντονιστικών ενεργειών μεδέκα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο σκοπό τηνεπικαιροποιημένη αναβάθμιση τηςΣυνταγογράφησης της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην Θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας.

Οι επιμέρους δράσειςτου προγράμματος συμπεριλαμβάνουν:

  1. Δημιουργία Λίστας Εθνικών Οδηγιώνεν ισχύειή προς σχεδιασμό που έχουν να κάνουν μετην Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Δημιουργία Λίστας Καλών Πρακτικώνεν ισχύει ή προς σχεδιασμό που έχουν να κάνουν με την Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με την βιβλιογραφική παράθεση σχετικών επιστημονικών άρθρων σε συναφή επιστημονικά συγγράμματα.
  4. Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμαςγια διαδραστική επικοινωνία και για ανάρτηση σειράς ωφέλιμων πληροφοριών για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως και για τα κέντρα λήψεως αποφάσεων καιγια επαγγελματίες (κλινικούς και ερευνητές)που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της συνταγογράφησης της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι οΑντιπρύτανης Καθηγητής Γιάννης Θεοδωράκης, με συνεργάτες τον Καθηγητή Μάριο Γούδα, τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαϊωάννου, την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Χασάνδρα και τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ Ιωάννη Δ. Μωρρέ.

Το εν λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιάννης Θεοδωράκης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Βόλος

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: theodorakis@pe.uth.gr

Τηλέφωνο: 2421074511