Τεχνική εταιρεία αναζητά να προσλάβει τεχνικό προσωπικό

Τεχνική εταιρεία αναζητά να προσλάβει τεχνικό προσωπικό με τις ειδικότητες: ηλεκτρολόγους τεχνίτες και βοηθούς, τεχνίτες σιδήρου, βοηθούς-εργάτες, χειριστές ανυψωτικών και χωματουργικών μηχανημάτων και μονταδόρους, για εργασία σε έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία σε όλη την Ελλάδα.

 Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος. Παρέχεται διαμονή και διατροφή για εκτός έδρας εργασία.                                                                                                                             

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: elconcareer@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109813813.