Ποιος έριξε το Boeing;

«Η τραγωδία αυτή δεν θα είχε συμβεί αν η Ουκρανία δεν συνέχιζε τις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών στα ανατολικά [...]