Πιάσαμε πάτο!!!

Η όλη καθυστέρηση που διαπιστώνεται στις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τη σύναψη συμφωνίας μόνο πίσω πάει τη χώρα, [...]