Παλεύει … Ο Μιχαλάκης

      Έχω μισθώσει 9 μηχανήματα και άλλα 7 δικά μας, λίγα χρήματα θέλω να ρίξω τρία άλφα. Ευχαριστώ τους πολίτες [...]