Ο Στέφανος της Νίκης!

Είναι νέος, ωραίος και, λόγω επαγγέλματος, στην υπηρεσία του πολίτη. Ο Στέφανος Κουτσιανίτης, εκ Περτουλίου [...]