Ο μοναδικός …

                          Ο πρώην δήμαρχος Κώστας  Παπαστεργίου φαίνεται να έχει μείνει ο μόνος που ασχολείται [...]