Ο Λάππας και το JCB

      Λάππας για τις πέργκολες. Εάν δεν συμωρφωθούν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου που συμφωνήσαμε θα καβαλήσω ένα JCB και [...]