Κοίτα ποιος μιλάει!!!

Ατυχής πέρα για πέρα, η επικοινωνιακή στρατηγική του συνδυασμού του Χρ. Λάππα, που θέλει να παρουσιάσει ως παλαιάς [...]