Και μαζί και μόνος !

      Στην Οιχαλία ο Ταμήλος χωρίς Βλαχογιάννη, για το Θεραπευτήριο Βλαχογιάννης χωρίς Ταμήλο. Και μαζί και μόνος…. [...]