Εξάγουμε «μυαλά»

Πολύ δάκρυ χύνεται και πολλοί θρήνοι ακούγονται από όλες τις πλευρές , επειδή, λέει, φεύγουν από την Ελλάδα οι νέοι [...]