Εκλογές και σχολεία

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, αλλά, ως είθισται, τα σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά την [...]