Αξιολόγηση συνεργατών

Είναι λογικό και επιβάλλεται με τη συμπλήρωση κάθε έτους της θητείας τους, οι δήμαρχοι, αλλά και ο περιφερειάρχης, [...]