Αναβολή λόγω Μέρκελ ;

      Αναβάλλεται λόγω Μέρκελ η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας. Ο Φ Ι Σ