Τα σφαγεία Οιχαλίας επιστρέφουν στον δήμο Φαρκαδόνας

Εκδόθηκε χτες απόγραφο εκτελεστό της απόφασης του Εφετείου Λάρισας, υπογεγραμμένο από Πρόεδρο Εφέτη,  που διατάσσει τα Σφαγεία Οιχαλίας να αποδώσουν στον Δήμο Φαρκαδόνας την έκταση που εκμίσθωσαν εμβαδού 17 στρεμ. περίπου και στην οποία ανεγέρθηκαν οι εγκαταστάσεις των σφαγείων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης, η μίσθωση θεωρείται λυμμένη ήδη από τέλη Απριλίου του 2015 εξαιτίας της μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων για τα έτη 2007-2014 και συνεπώς διατάσσεται η αποβολή της εταιρίας από την δημοτική έκταση.

Η δημοτική αρχή  δηλώνει πως είναι υποχρέωσή της να διαφυλλάξει πάσει θυσία τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου, διότι η εταιρία μέχρι σήμερα δε συμμορφώθηκε εκουσίως προς την απόφαση.

Δικαστικός επιμελητής κοινοποιεί εντός της ημέρας την επιταγή προς εκτέλεση της απόφασης όσον αφορά την απόδοση των σφαγείων και την εξόφληση των μισθωμάτων που οφείλονται, αγγίζουν δε συνολικά μέχρι σήμερα με κεφάλαιο, τόκους, έξοδα  και δικαστική δαπάνη το ποσό των 92.500,00 ευρώ.