Τα αποτελέσματα των Ζ’ Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων Τρικάλων

Η οργανωτική επιτροπή μετά τη διεξαγωγή των τελικών των Ζ’ Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων Ν. Τρικάλων ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατά Κατηγορία και σειρά αξιολόγησης:

Αποτελέσματα Αυθόρμητου Λόγου- Κατάταξη Τελικού

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

1η Νικολάου Όλγα-Ηλιάνα Γ Μουσικό Σχολείο
2η Τζατζάκη Αθηνά Β 7ο ΓΕΛ
3η Παπαντώνη Φραντζέσκα Β Μουσικό Σχολείο

Αποτελέσματα Προτρεπτικού Λόγου- Κατάταξη Τελικού

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

1η Μάνου Σωτηρία Γ 3ο ΓΕΛ
2η Καρκανιά Αλεξάνδρα Β 3ο ΓΕΛ
3ος Μπετσιμέας Χρήστος Α 8ο ΓΕΛ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ορθογραφίας- Κατάταξη
Τελικού

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

1η Τσάνα Εύη Α ΓΕΛ Οιχαλίας
2η Ταμπάκη Χριστίνα Β 7ο ΓΕΛ
2η Μάγκου Ναταλία Β Μουσικό Σχολείο
2η Γιδοπούλου Βαΐα Γ 1ο ΓΕΛ
3ος Ψύχος Χρήστος Α 6ο ΓΕΛ

Αποτελέσματα Διττών Λόγων – Κατάταξη Τελικού
1η Ομάδα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μαραγκός Ιωάννης Β 1ο ΓΕΛ
Ζαμπούρα Κωνσταντίνα Γ 3ο ΓΕΛ
Πούλιος Χρήστος Α Μουσικό Σχολείο

2η Ομάδα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παλιούρα Μαρία-Ελένη Β 4ο ΓΕΛ
Τσιάρα Χαριτίνη Γ Μουσικό Σχολείο
Τσιγκαρίδα Ελένη Α Ι. ΓΕΛ “Αθηνά”

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΔΙΤΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 Ντινόπουλος Γεώργιος Β 1ο ΓΕΛ
2 Τσιάρα Χαριτίνη Γ Μουσικό Σχολείο
3 Μαραγκός Ιωάννης Β 1ο ΓΕΛ
Συγχαρητήρια σε όλους!