Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμπάκας

Τα επίσημα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες  του Εμπορικού Συλλόγου  που πραγματοποιήθηκαν σήμερα είναι τα εξής:

Για το ΔΣ, Ελεγκτική Επιτροπή και Ομοσπονδία Θεσσαλίας:

Εγγεγραμμένα μέλη : 94 Ψήφισαν: 36 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 36Άκυρα/Λευκά ψηφοδέλτια : 0

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες και ο αριθμός σταυρών προτίμησης για κάθε υποψηφιότητα:

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθανασούλας Απόστολος του Χρήστου // 30

Αθανασούλας Ηρακλής του Σωτηρίου // 24

Καραθανάσης Φώτης του Γιώργου // 21

Παπάντος Κωνσταντίνος του Βασιλείου // 24

Πινιάρας Δημήτρης του Λάμπρου // 19

Χατζηστάμου Κωνσταντίνα του Σταμάτη // 24

Χονδρού Κασσιανή του Γεωργίου // 29

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή

Γιαννούλας Μιχάλης του Ιωάννη // 18

Μαντάρας Θεολόγης του Ευάγγελου // 19

Πετρόπουλος Χαράλαμπος του Εμμανουήλ // 26

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία

Χονδρού Κασσιανή του Γεωργίου // 30

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και το καταστατικό του Συλλόγου, εκλέγονται όλοι οι υποψήφιοι για το ΔΣ, Ελεγκτική Επιτροπή και Ομοσπονδία και θα ακολουθήσει άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να συσταθεί νέο σώμα για το ΔΣ.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν.