Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Έναρξη Μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.ΔΟ.ΑΠ.

PMS-ADOAP

Έναρξη Μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 γίνεται έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα: Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.) που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Μετά το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον αριθμού υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., 49 επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές, από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, θα ξεκινήσουν τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., υπό την διεύθυνση, ως Επιστημονικού Υπευθύνου της Δρ. Αφροδίτης Πασαλή, Καθηγήτριας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Πρώτο Εξάμηνο
Μάθημα Διδάσκων
Ιστορία Αρχιτεκτονικής Αφροδίτη Πασαλή
Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων Νικόλαος Σαμαράς
Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων Μιχαήλ Βλαχογιάννης
Παθολογία και Εντατική Κατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Δεύτερο Εξάμηνο
(Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική)
Μάθημα Διδάσκων
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Αφροδίτη Πασαλή
Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Νικόλαος Σαμαράς
Τοπογραφία-Γεωματική με Εφαρμογές στη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Αθανάσιος Μωυσιάδης
Χριστιανική Τέχνη Ιωάννης Βλαχοστέργιος
Δεύτερο Εξάμηνο
(Κατεύθυνση: Δομοστατική)
Μάθημα Διδάσκων
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Αφροδίτη Πασαλή
Εφαρμογές Σκυροδέματος με Χρήση Η/Υ Φιλόθεος Λόκκας
Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος και Επεμβάσεις σε Ιστορικά Κτίρια Δημήτριος Χριστοδούλου
Στατική-Σεισμική Μηχανική Γρηγόριος Μανούκας
Τρίτο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis)

Το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων (90 Πιστωτικών Μονάδων) με δύο κατευθύνσεις:

α) Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
β) Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

και εγκεκριμένο με την αριθμ. 3839/24-6-15 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας – ΦΕΚ 1449/10-7-15, τ. Β΄.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.adoapteithessaly.gr

 

.