Σύσκεψη του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου

Τα προβλήματα των επιχειρηματιών στο επίκεντρο της σύσκεψης του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου

Με την ευκαιρία της τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ο πρόεδρος Βασίλης Γιαγιάκος ανέλαβε την πρωτοβουλία και κάλεσε να συμμετάσχουν σε αυτή οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου προκειμένου να γίνει αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων που ταλανίζουν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας.

Οι επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής κρίσης ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης, στον επιχειρηματικό κόσμο, στην τοπική αγορά και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία, καθιστούν περισσότερο από ποτέ αναγκαία τη συνεργασία και το συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Συσπειρωμένοι ο Βασίλης Γιαγιάκος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων και Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ (Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος), ο Βαγγέλης Αγγελάκης Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων και Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) και ο Χρήστος Μπλουγούρας Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ (Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) ως εκπρόσωποι κεντρικών φορέων εκπροσώπησης των επιχειρηματιών πανελλαδικά, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν από κοινού τα αιτήματα των επαγγελματιών και επιχειρηματιών της περιοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν και οι Αθανασούλας Απόστολος Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καλαμπάκας, Αδαμόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πύλης, Τέλλιος Βάιος Πρόεδρος Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελματοβιοτεχνών Οιχαλίας, Παπαευθυμίου Νικόλαος Πρόεδρος Σωματείου Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, αναδείχτηκαν σοβαρά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι κοινά για όλους τους επιχειρηματίες – επαγγελματίες.

Ενδεικτικά, η μείωση του κύκλου εργασιών ως συνέπεια επιβολής των μέτρων υγειονομικής προστασίας, το υψηλό κόστος ενέργειας, η έλλειψη ρευστότητας, η μη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για τις μικρές επιχειρήσεις, οι κατασχέσεις των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, οι κατασχέσεις για οφειλές σε Δήμο, η φορολογική επιβάρυνση, κλπ. Οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας τόνισαν την ανάγκη για προκήρυξη αφορολόγητων χρηματοδοτικών προγραμμάτων τύπου ΑΝΑΣΑ με διορθωτικές αλλαγές ως προς την επιλεξιμότητα όλων των κλάδων δραστηριότητας και μείωση του ποσού ενίσχυσης για να αυξηθεί ο αριθμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, προκήρυξη μη επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων επιδότησης εξοπλισμού, διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση ΦΠΑ. Άνοιγμα χρηματοπιστωτικού συστήματος για μικρές επιχειρήσεις με δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικά κεφάλαια κίνησης τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, άτοκα, με την εγγύηση του δημοσίου και με μακροχρόνια περίοδο αποπληρωμής, επιδότηση των θέσεων εργασίας, βελτίωση των μέτρων για τους εσωτερικούς χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές για στήριξη της τοπικής αγοράς, κλπ. ήταν μερικές από τις προτάσεις των φορέων για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος της αγοράς.