Σύσκεψη προϊσταμένων στο δήμο Τρικκαίων

SISKEPSI DIEFTHINTES1

Με σαφήνεια ως προ τις δράσεις και ουσιαστική στόχευση, συνεχίστηκαν οι τακτικές συσκέψεις του Δήμαρχου Τρικκαίων με τους Διευθυντές και προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου.

Η νέα αυτή συνάντηση, συμμετέχοντος του γενικού γραμματέα του Δήμου κ. Θωμά Παπασίκα, πραγματοποιήθηκε από τον κ. Παπαστεργίου για να επιτευχθεί συνάφεια στη σχέση λειτουργίας υπηρεσιών – εξυπηρέτησης δημοτών – προϋπολογισμού.

Για την ακρίβεια, η σύσκεψη κινήθηκε σε επίπεδο προγραμματισμού πάνω στους συγκεκριμένους αυτούς άξονες. Ο κ. Παπαστεργίου, στη συζήτηση με τους διευθυντές, έθεσε τα ζητήματα της ενίσχυσης της εξυπηρέτησης του δημότη. Κάτι που θα επιτευχθεί, εφ’ όσον συζητηθεί εκτενώς η αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση. Και, φυσικά, σε συνάρτηση με τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου που τέθηκε στους εργαζόμενους, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν σήμερα και συντόμως θα δημοσιοποιηθούν προς τους τρικαλινούς.

Ταυτοχρόνως, όμως, προκειμένου το έργο του Δήμου να παίρνει σάρκα και οστά χωρίς να παρατηρούνται αποκλείσεις ή καθυστερήσεις, εξετάστηκαν οι συνέπειες από την αλλαγή κυβέρνησης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων. Για την ακρίβεια, με δεδομένο ότι αφεύκτως μια κυβερνητική αλλαγή σημαίνει συνακόλουθες καθυστερήσεις στην υπογραφή χρηματοδοτήσεων ή στην έγκριση προς ένταξη προγραμμάτων, ο Δήμος Τρικκαίων δεν μένει με σταυρωμένα χέρια.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του κ. Παπαστεργίου, οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι έτοιμες, προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να υλοποιήσει προγράμματα, αλλά και να μπορεί να αξιοποιήσει δράσεις που θα αναδειχθούν και θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα. Σε δεύτερο επίπεδο, και άκρως σημαντικό επίσης, τέθηκε ως προτεραιότητα η – για πρώτη φορά με τόσο συγκεκριμένο τρόπο – παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε «πραγματικό χρόνο». Δηλαδή, η στενότατη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης διαφόρων μεγεθών του, προκειμένου να μπορούν άμεσα, χρήματα που για οποιονδήποτε λόγο δεν οδεύουν σε μία κατεύθυνση, να διοχετεύονται προς άλλες κατευθύνσεις, ομοίως απαραίτητες για τον Δήμο.

Αυτού του είδους οι συζητήσεις και οι συσκέψεις, έχουν ήδη καθιερωθεί στον Δήμο Τρικκαίων και κάθε μήνα αποτελούν το βασικό εργαλείο με το οποίο οι υπηρεσίες προωθούν το έργο τους.

SISKEPSI DIEFTHINTES