Σύσκεψη για θέματα του Ε.Σ.Π.Α. Κώστα Αγοραστού με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

MWRAITHS_-11

Σύσκεψη για θέματα του Ε.Σ.Π.Α. είχε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνο Μωραΐτη και την Ειδική Γραμματέα Ε.Σ.Π.Α. κ. Ζεμπιλιάδου, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών.

Στη σύσκεψη αναλύθηκε το ζήτημα της Αναθεώρησης του Ε.Σ.Π.Α. που πραγματοποιείται στην τρέχουσα περίοδο, μετά την οριστικοποίηση της διαπραγμάτευσης χώρας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 85% για όλους τους άξονες του Προγράμματος της Θεσσαλίας, από 80,19% για τους άξονες 1, 4 και 7 και 70% για τον άξονα 10 που ίσχυε έως σήμερα.

Στόχος της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης είναι η αύξηση της απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α. και εξ αυτού η διευκόλυνση επίτευξης του σχετικού στόχου του Μνημονίου της χώρας για το έτος 2011 (3,35 δις ευρώ σε κοινοτική συμμετοχή) με παράλληλη μείωση των απαιτήσεων χρηματοδότησης έργων από αμιγείς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την εισροή πόρων στη χώρα για το αυξημένο ποσοστό που θα ισχύει αναδρομικά από την έναρξη του Ε.Σ.Π.Α. (2007).

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατεθούν στην Ε.Ε. έως τέλος Ιουλίου και ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία για το Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε κατά τη συνάντηση ο κ. Κ. Αγοραστός, αυτή η αύξηση ποσοστού συγχρηματοδότησης, επιφέρει μείωση του συνολικού ποσού Προγράμματος Θεσσαλίας κατά 31,3 εκ. ευρώ και μείωση κατά 5,3 εκ. ευρώ στο Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας. Για το λόγο αυτό και ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση στη Θεσσαλία για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, από την εξοικονόμηση εθνικών πόρων που προκύπτει. Παράλληλα ζήτησε υποστήριξη σε θέματα τεχνικής βοήθειας για ωρίμανση έργων στη Θεσσαλία καθώς και την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των απαλλοτριώσεων τουλάχιστον των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία ώστε να επιτευχθούν οι χρονικοί στόχοι υλοποίησης τους.

Από πλευράς Υπουργείου υπήρξε διαβεβαίωση για πλήρη στήριξη των Περιφερειών αλλά και όλων των διαδικασιών για την επιτάχυνση των έργων και της απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών είναι :

έως τέλος Αυγούστου θα επαναξιολογηθούν ένα προς ένα τα έργα του Προγράμματος σε σχέση με τις καθυστερήσεις που εμφανίζουν και ειδικότερα αυτά που από την ένταξή τους και πέραν του εξαμήνου δεν ξεκίνησαν διαδικασίες διαγωνισμού, προκειμένου να αποφασιστεί η παραμονή ή απένταξή τους.

έως τέλος Αυγούστου επίσης , θα εντοπιστούν όλα τα ώριμα έργα στην Περιφέρεια προκειμένου να εξεταστούν για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α.

έως τέλος Σεπτεμβρίου θα συνταχθεί η αρχική πρόταση Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι για τα ζητήματα αυτά, έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες από πλευράς Περιφέρειας, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ε.Σ.Π.Α., συγκαλεί συσκέψεις με τους Δημάρχους, τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, την ερχόμενη εβδομάδα, με θέματα προς συζήτηση την πορεία ενταγμένων έργων και προβλέψεις απορρόφησης για το 2011, εν ισχύ Προσκλήσεις Προγράμματος και έργα που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές, νέα ώριμα έργα Δήμων, πορεία «Ημιτελών» έργων Γ’ΠΕΠ Θεσσαλίας, τομεακά Προγράμματα: ενταγμένα έργα Δήμων και έργα που τελούν υπό αξιολόγηση.