Σύσκεψη Αγοραστού με γεωτεχνικούς για άδειες χρήσης νερού στην άρδευση

DSC00172

Σύσκεψη με γεωτεχνικούς είχε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Στη σύσκεψη μετείχαν ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας κ. Ιωάννης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος κ. Κολίτσας Απόστολος και το μέλος του Δ.Σ κ. Καραντάνα Θεόδωρο και το θέμα που κυριάρχησε αφορούσε την υποβολή των δικαιολογητικών από τους αγρότες για την χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια. Σύμφωνα με την

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (150895/13-9-2011 και 150997/4-10-2011) και τις εγκυκλίους, είναι τα εξής:

 

  1. Αίτηση – δήλωση χορηγείται από τις Υπηρεσίες μας και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Φαρσάλων 148, τηλ.

2410670388

α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας,

Φαρσάλων 148 τηλ. 2410 670399

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Τυρνάβου τηλ 24920 22251

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας τηλ 24930 29710-711

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Φαρσάλων τηλ 24910 22294

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πυργετού τηλ 24950 41204

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Συκουρίου τηλ 24950 51484

β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας,

Αναλήψεως και Ιωλκού τηλ. 2421352468

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλμυρού τηλ. 2422021281

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Βελεστίνου τηλ. 2425022723

γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας

Βασιλείου Τσιτσάνη 31, τηλ. 24310-46339

δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας,

Μπλατσούκα 21 τηλ. 2441354840, 2441354820

  1. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής.

  1. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότηταή συμφωνητικό μίσθωσης.

 

  1. Χάρτης ( 1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων , ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας( Χ , Ψ )σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώςκαι οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.

  1. Περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητανερού δεν ξεπερνάτα 100.000 m³ , Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³.

  1. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση πουαναφέρεται στην Αίτηση ( χημική ή μικροβιολογική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο )

  1. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

  1. Επικυρωμένοφωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός: «Πλέον η διαδικασία για τη χορήγησης αδειών υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού είναι απλή και με αισθητά μικρότερο κόστος για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ έτσι ώστε μέσα από συνεργασία και συνέργεια να έχουμε αποτελεσματικότητα». Επίσης αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και το Θεσσαλικό Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» και την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάπτυξη, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων αυτών.