ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων : Για το φράγμα της Μεσοχώρας

mesoxora 34

Με αφορμή τα δημοσιεύματα στα τοπικά ΜΜΕ για την υποτιθέμενη αλλαγή της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΥΔΣ Μεσοχώρας θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Είναι πάγια η θέση μας ενάντια στο έργο εκτροπής του Αχελώου ως περιβαλλοντικά επιζήμιου αλλά ταυτόχρονα και επειδή δεν απαντά και δεν αποτελεί λύση στο πραγματικό πρόβλημα άρδευσης των καλλιεργειών στο Θεσσαλικό κάμπο. Συνεπώς η αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε στην κατασκευή μικρών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υποστηρικτικών έργων και έργων υποδοχής των υδάτων είναι περισσότερο από επιτακτική.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα λειτουργίας του ΥΣ Μεσοχώρας ως έργο ενεργειακό, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η όποια συζήτηση για τον ενεργειακό σχεδιασμό, σύμφωνα με το δικό μας πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιφέρειας, μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της αειφορίας, καθώς και του δημοσίου ελέγχου στις ενεργειακές υποδομές, μέσα και μετά από συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -επιστημονικούς, αγροτικούς, περιβαλλοντικούς, τους κατοίκους της περιοχής, τους τελικούς χρήστες και τα κινήματα.

Το Γραφείο Τύπου

.