ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων: Διαδικτυακή εκδήλωση για τα εργασιακά

Η εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως  η πρωταρχική συνισταμένη ενός μοντέλου δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ηενίσχυσηκαι ημεκάθετρόπο, ατομικό και συλλογικό, ενδυνάμωσητωνεργαζομένωνείναι αδιαπραγμάτευτηεπιλογή,επειδή αποτελεί τηνβασική προϋπόθεσηγια μια πραγματική αλλαγή υπέρτηςκοινωνικήςπλειοψηφίας, αλλά και τηνβασική προϋπόθεσηγια τονοικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό.

Στιςπροκλήσειςτηςεποχής, οΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά μετηνπροώθησηενός άλλου παραγωγικού μοντέλου που όχι μόνοθα αναγνωρίζει τονρόλοτηςεργασίας αλλά θα τηνκαθιστά κινητήριομοχλό της ανάπτυξης. Σημείοεκκίνησηςείναι ηοικοδόμησηενόςσταθερού πλαισίου εργασιακώνσχέσεωνκαι ηενίσχυσητηςδιαπραγματευτικήςδύναμηςκαι του διαθέσιμου εισοδήματοςτωνεργαζόμενων.

ΤηνΤρίτη20 Απριλίου 2021 και ώρα: 7.00μ.μδιοργανώνουμεθεματική διαδικτυακή εκδήλωσηγια τα εργασιακά δικαιώματα καιδιαμορφώνουμεμαζί με την κοινωνία τηνπρογραμματική πρότασητου ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ.

Ομιλητές:

-Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου- τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

-Σάκης Παπαδόπουλος-βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

-Εργαζόμενοι και Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί live από την σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρικάλων στο facebook, https://www.facebook.com/syrizatrikalon.