Συντονισμός για τη μεταφορά μαθητών

gerakoudi_popi
Με έγγραφο της προς του Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τους Δημάρχους των δύο Περιφερειακών ενοτήτων, η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, αναφέρεται στην αναγκαιότητα για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών.
Στο έγγραφο επισημαίνονται:
«Με τις σχετικές εγκυκλίους (38 και 39) το Υπουργείο Εσωτερικών σας ενημερώνει για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με την οποία δίνεται η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 01-09-2011 έως τις 31-12-2011 από τις Περιφέρειες, για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας Δήμων στους οποίους οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση των συμβάσεων προϋποθέτει απαραίτητα ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί θα έχουν προκυρηχθεί έως τις 31 Αυγούστου 2011 και εφόσον η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το βεβαιώσει με πράξη της.
Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των εμπλεκόμενων (Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων) σας επισημαίνουμε τα εξής:
1.  Έως τις 31-08-2011 θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών από τους Δήμους και να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.  Έως τις 05-09-2011 οι Περιφερειάρχες οφείλουν να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους Δήμους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθετική ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων.
3.  Έως τις 31-12-2011 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών.
4.  Κάθε Δήμος θα πρέπει να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο, το συντομότερο δυνατό, ο οποίος θα συντονίζει την όλη διαδικασία και του οποίου τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, θέση, τηλέφωνο, fax και e-mail) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να συνδράμει στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έχει ορίσει τους παρακάτω υπαλλήλους της, οι οποίοι είναι στη διάθεση των Δήμων για ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών αλλά και για τη διαδικασία ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
Αρμόδιοι υπάλληλοι στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι Δήμοι της Θεσσαλίας είναι :
•   Παππάς Κων/νος, προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης  –   τηλ: 2413 503521•   Αλεξοπούλου Ευγενία, υπάλληλος του τμήματος προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού – τηλ : 2413 503598Αρμόδιοι υπάλληλοι στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας είναι:
•   Αλεξίου Γεωργία, προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού    Ν. Φθιώτιδας – τηλ : 22310 50367•   Κοτρώτσου Δήμητρα, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας – τηλ: 22310 31942».