Σύντομα η αποχέτευση στον Πυργετό

Με ειδικό τρόπο κατασκευής το σύστημα αποχέτευσης, λόγω διαφορετικών κλίσεων στο έδαφος

Το καλοκαίρι η δημοπράτηση του έργου

Το δεύτερο βήμα για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος, της έλλειψης αποχέτευσης στον Πυργετό, έκανε η ΔΕΥΑΤ. Σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή του έργου με ειδικό, σύγχρονο σύστημα. Πρόκειται για το «σύστημα αποχέτευσης υπό κενό (vacuum)», το οποίο με προϋπολογισμό 17.150€ θα ανατεθεί σε όποια εταιρεία δώσει την καλύτερη προσφορά. Αυτό το σύστημα προκρίθηκε από την επιχείρηση, επειδή υπάρχει αδυναμία κατασκευής συμβατικού συστήματος συλλογής λυμάτων με εκμετάλλευση της βαρύτητας. Ο λόγος, το ότι η ευρύτερη περιοχή του Πυργετού χαρακτηρίζεται επίπεδη με υψηλές στάθμες νερού, πράγμα που εμποδίζει την  εύκολη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης. Μόλις αναδειχθεί ο μελετητής, θα εκπονήσει τη μελέτη, για το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί το έργο.
Αμέσως μετά και περί τα μέσα Ιουλίου, η ΔΕΥΑΤ περνά στο κύριο τμήμα του έργου για την αποχέτευση στον Πυργετό: στη δημοπράτηση του έργου. Κάτι που θα επιτρέψει πολύ σύντομα την έναρξη των εργασιών, ώστε ο συνοικισμός αυτός των Τρικάλων να αποκτήσει αποχέτευση, κάτι που είναι μια εκ των ων ουκ άνευ υποχρέωση προς τους κατοίκους και δεν έχει υλοποιηθεί.
Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης κ. Νίκος Λέρας, με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου εκπόνησης της μελέτης, είναι και πιο εύκολο και άμεσο να υπάρξει σύνδεση παροχετεύσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.