Συντήρηση στη λίμνη Γκιτζή

Η συντήρηση της λίμνης Γκιτζή δε σταματά ποτέ.

Έτσι και σήμερα, Κυριακή, το ειδικό μηχάνημα του Δήμου αντιμετώπισε επιτυχώς τα συνήθη θέματα που παρατηρούνται στις λίμνες.