Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Νομού Τρικάλων

 

asfaltosrosi

 

 

 

Βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής ενός έργου συντήρησης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.  Συγκεκριμένα με την κατασκευή του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Ν.  Τρικάλων 2011 ( Β΄ Εργολαβία) προϋπολογισμού 137.772,20 € (με ΦΠΑ) πραγματοποιούνται εργασίες σε σημεία του οδικού δικτύου που χρίζουν τεχνικής παρέμβασης.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν καταγράψει και επισημάνει θέσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Τρικάλων, όπου χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Με  την  παρούσα  εργολαβία  θα  γίνουν  εργασίες  συντήρησης  του  ασφαλτοστρωμένου  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προς  εξασφάλιση  ομαλής  και  ασφαλούς  κυκλοφορίας.

Γενικώς  θα  εκτελεστούν  εργασίες  οδοστρωσίας, σήμανσης, ασφαλτικών καθώς και ερεισμάτων για την αποκατάσταση βλαβών συνολικού μήκους 3,0 χιλιομέτρων περίπου. Το έργο  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα K.Α.Π. Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων.

Μειοδότης αναδείχθηκε ματά παο διαγωνισμό η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 65%. Το ποσό της σύμβασης είναι 137.772,20 € για εργασίες και  Φ.Π.Α.  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες.